dr. Szűcs Tamás

Lelkész családba születtem, gyermekkoromtól részt vettem az aktuális gyülekezet életében ahol éppen éltünk. Felmenőim családja tradicionálisan református. Reformátusnak lenni egyszerre tradíció és progresszív jövőkép. Egyfelelől büszke vagyok őseimre és azon református elődökre akik sokat tettek a magyar kultúráért és a megmaradásunkért. Másrészt a református, protestáns gondolkodás meghatározó a munkához, feladatokhoz való hozzáálláson keresztül az egész életemre, gondolkodásomra. A gyülekezetbe 1992 körül kerültem mert a REFISZ által szervezett túrán megismerkedtem sok itteni fiatallal és (hívásukra) rajtuk keresztül kapcsolódtam be az ifjúsági közösségbe. Akkoriban elsősorban az ifjúsági közösség jelentette az ide tartozást. Idővel egyre aktívabb lettem az egyéb gyülekezeti eseményekben is. Felségemmel is itt ismerkedtem meg ebben a közösségben. Évente szervezzük feleségemmel a pünkösdhétfői evezést, valamint a tahi gyülekezeti hétvégén az esti programot. Ezen kívül más spontán gyülekezeti progarmok szervezésében részt szoktam venni. Családunknak fontos kapcsolódási pont a gyülekezet, ezért viszonylag távolról is igyekeztünk jelen lenni és aktívak lenni. Jelenleg ezer szállal kötődünk a gyülekezethez és annak kisebb közösségeihez. Ide kötnek a barátságaink és már gyermekeink barátságai és közösségei is. Mindhárom lányunk aktív tagja a maga gyülekezeten belüli közösségének. Fontos számomra, hogy a gyülekezet a családunk életében – lakóhelytül függetlenül – egy állandó hely legyen ahol otthon érezzük magunkat bárhonnan érkezünk.