dr. Szilágyi Sándor

Zalaegerszegen születtem, apám telekkönyvi bíró, anyám háztartásbeli volt. Szegeden konfirmáltam és érettségiztem. Utána a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karát végeztem 1959-ben. Végzés után a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyárban helyezkedtem el, ahol tervezőmérnökként, majd fejlesztési vezetőként dolgoztam. 1992-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogelődjéhez kerültem, ahol műszaki szabályozásl osztályvezetőként, majd döntőbiztosként működtem. 2006-ban nyugdíjba mentem, de még 2011-ig dolgoztam szerződéses tanácsadóként. 1993-ban holland ösztöndíjjal a Rotterdami Műegyetemen Master of Business Telecommunications postgraduális címet kaptam. Sem a KISz-nek, sem pártnak tagja nem voltam, nyelvtudásom (orosz, angol, német) okán vezetőim támogatták előmenetelemet.
Szegeden, 16 éves koromban egy ifjúsági evangélizáción tértem meg. Budapesten egy Szegedről származó évfolyamtársam elvitt a Szabadság téri református gyülekezetbe, ahol beépültem az ifjúsági csoportba, majd 1967-ben presbiter lettem. Mintegy 15 éven át gyermekmissziós csoportvezetőként szolgáltam. 1986 óta vagyok a Budahegyvidéki Református Egyházközség tagja, mindeddig presbiter és a missziói bizottság vezetője. 1988-ban megválasztottak a Budapest-Déli Református Egyházmegye gondnokává; ezt a tisztet kétszeri újraválasztásom után, 2002-ben tettem le. 2003-2008 között tagja voltam a MRE Zsinatának, ahol a Média- és Hírközlési Bizottság elnökeként is tevékenykedtem. 2008-2015 között a Magyar Református Presbiteri Szövetség főtitkára, majd 2015-2017 között ügyvezető elnöke voltam.
Fontosnak tartom református voltomat, hitvallásaink igaznak elfogadása mellett apám is (aki 1890-ben született) presbiter volt Szentendrén, majd 1949-ben bekövetkezett haláláig Szegeden. Nagy kincsnek tartom vallásomat és nem szűntem meg gyarapítani ismereteimet, tapasztalataimat Egyházam javára.