Dicső Béla hitvallása

Azzal a szándékkal kezdtem el a konfirmáció felkészítést, hogy ennek eredményeképp igaz keresztyénné váljak és üdvösséget szerezzek, azaz Isten országába jussak, ahol örök életre lelek.

Ehhez azonban meg kell szabadulni bűneimtől, mert a bűn elválaszt Istentől és ennek következménye az örök halál.

Isten bennünket Krisztus által üdvözít és Isten kegyes, ki nem érdemelt ajándéka a Jézus Krisztusba vetett hit által érhető el.

Hit által, meg kell hallanunk az evangéliumot, teljesen Krisztusban bízni, mert egyedül vele találhatjuk meg az üdvösséghez vezető utat.