Keresztelő

„Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”...

Bővebben

Esküvő

„Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az úrnak lángjai.” Énekek éneke 8,6   Szeretettel várjuk gyülekezetünkbe azokat a párokat, akik egymással kötött házassági szövetségükre Isten áldását szeretnék...

Bővebben

Temetés

Jézus mondja: „én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” János evangéliuma 11,25   Életünk legszomorúbb pillanatai azok, amikor szeretteink ravatala mellett kell megállnunk. Arra a fájdalomra, amit...

Bővebben