Vasárnap délelőtt

Istentiszteleti liturgia vasárnap délelőtt Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (szószék) ↑    Fennálló ének ↓    Derekas ének ↑    Fohász ↑    Lekció ↑    Imádság ↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↓    Ráfelelő ének ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a...

Bővebben

Vasárnap este

Istentiszteleti liturgia vasárnap este Budahegyvidéki Református Gyülekezet gyülekezeti terem   ↑    Apostoli köszöntés ↑    Fennálló ének ↓    Derekas ének ↑    Imádság ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,...

Bővebben

Vasárnap délelőtt kereszteléssel

Istentiszteleti liturgia kereszteléskor Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (úrasztala) ↑    Fennálló ének ↓    Derekas ének ↑    Fohász ↑    Lekció ↑    Imádság ↓    Keresztelési ének: 329/2 (keresztelendők az úrasztala elé állnak) ↑    Szereztetési ige ↓    Keresztelési igehirdetés ↑    Keresztelési kérdések Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a...

Bővebben

Vasárnap délelőtt úrvacsorával

Úrvacsorás istentiszteleti liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (szószék) ↑    Fennálló ének ↓    Hirdetések ↓    Derekas ének ↑    Fohász ↑    Lekció ↑    Imádság ↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↓    Ráfelelő ének ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg...

Bővebben

Gyászolók istentisztelete

Gyászolók istentiszteletének liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (szószék) ↑    Fennálló ének: 90/1-2 ↓    Derekas ének ↑    Imádság ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↓    Ráfelelő ének: 401/5 ↓    Elhunytak neveinek felsorolása ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a...

Bővebben

Templomi temetés

Templomi temetési istentisztelet liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (úrasztala) ↑    Fennálló ének: 90/1-2 ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a...

Bővebben

Esküvő

Esküvői liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Bevonulás ↑    Köszöntés ↑    (Ének) ↑    Fohász ↑    Igeolvasás ↓    Igehirdetés ↑    Házassági eskü: Én, …, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy …-t, / akinek most Isten...

Bővebben

Keresztelői fogadalom (gyermekkeresztség)

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek: Akarjuk. Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?...

Bővebben