Jelentkezési lap konfirmációi előkészítőre

Jelentkezési lap konfirmációi előkészítőre Konfirmandus neve:??????????????????. születési helye, ideje:????????????.. lakcíme:???????????????????????????????????????.. iskolája:???????????????????????????????. osztálya:?……….. keresztelés gyülekezete, éve:?????????????????????????????.. telefonszáma:??????………………… e-mail címe:??????????????????… Édesapja neve:????????????????????.? foglalkozása:????????????…. vallása:???????????????????????????????????????? telefonszáma:????????????.. e-mail címe:??????????????…………… Édesanyja lánykori neve:?????????????????. foglalkozása:????????????…. vallása:???????????????????????????????????????? telefonszáma:????????????.. e-mail címe:??????????????…………… szülői aláírás:

Olvasson tovább

Missziói munkaterv 2016. évre

MISSZIÓI MUNKATERV A 2016. ÉVRE Bevezetés A Budahegyvidéki Református Egyházközség Missziói Bizottsága a Magyarországi Református Egyház 1995. évi II. törvénye (Missziói Törvény, a továbbiakban MT) 10.§ (1) bek. alapján 2015. november 30-án megtárgyalta és a presbitérium elé terjeszti a 2016. évre vonatkozó munkatervet. A gyülekezet küldetés-nyilatkozata: A Jézus Krisztus követésére...

Olvasson tovább

Történetünk

A Budahegyvidéki Református Egyházközséget 1931-ben  alapították az akkortájt benépesülő budahegyvidék református lakói. Az istentiszteleteket kezdetben a Márvány utcai iskolában tartották, mígnem 1935-ben meg nem vásárolták a Böszörményi út és a Beethoven utca sarkán álló épületet, amely mindmáig a gyülekezet otthona. Az eredetileg étteremnek épült épületet az egyházközség csak ideiglenesen akarta...

Olvasson tovább

Küldetésünk

Jézus Krisztus üdvösségre szóló elhívásának engedelmeskedve Isten Igéjét hirdetjük Budahegyvidéken, református hitvallásunk alapján, a Magyarországi Református Egyház részeként. Testi-anyagi, szellemi-intellektuális és lelki-hitbeli talentumainkkal Isten dicsőségére és az egész egyház javára élünk. ?Jézus Krisztus üdvösségre szóló elhívásának engedelmeskedve? A legtöbb ember arra vágyik, hogy boldog legyen, ekkor érezné teljesnek az életét....

Olvasson tovább

Vasárnap délelőtt

Istentiszteleti liturgia vasárnap délelőtt Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (szószék) ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Ráfelelő ének ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a...

Olvasson tovább

Vasárnap este

Istentiszteleti liturgia vasárnap este Budahegyvidéki Református Gyülekezet gyülekezeti terem   ?    Apostoli köszöntés ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Imádság ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,...

Olvasson tovább

Vasárnap délelőtt kereszteléssel

Istentiszteleti liturgia kereszteléskor Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (úrasztala) ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Keresztelési ének: 329/2 (keresztelendők az úrasztala elé állnak) ?    Szereztetési ige ?    Keresztelési igehirdetés ?    Keresztelési kérdések Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a...

Olvasson tovább

Vasárnap délelőtt úrvacsorával

Úrvacsorás istentiszteleti liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (szószék) ?    Fennálló ének ?    Hirdetések ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Ráfelelő ének ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg...

Olvasson tovább