dr. Kovács I. Gábor

1951-től 1959-ig minden hittanóra végén a következő fogadalmat tettük: “Református magyar vagyok, halálomig az maradok!” Erre édesapám, a hernádszurdoki lelkész ezt mondta: “Úgy legyen!” Természetesen az eltelt 66 év alatt gyermeki hitem próbákon és válságokon át szüntelen formálódott, de Isten kegyelméből ezt a korai fogadalmamat mindezidáig megtarthattam. Hálás szívvel vallhatom...

Olvasson tovább

Ónodi Szabó Lajos

Hívő református családban nőttem fel testvéreimmel együtt. Mindkét oldalon voltak lelkészek a tágabb családban. Gyerekként sokszor hallgattuk Joó Sándor, Gyökössy Endre és Boross Géza igehirdetéseit. A Budahegyvidékre jártunk hitoktatásra és itt konfirmált Cseri Kálmán 1967-ben. Gimnazistaként éltem át személyes alkalmatlanságom és a megváltás élményét. Az ifjúsággal szoros közösségben teltek éveink....

Olvasson tovább

Seres László

Születésemtől fogva reformátusként nevelkedtem, nagyapám református lelkész volt Hódmezővásárhelyen, édesapám a gyülekezet presbitereként szolgált. Mindig is a Budahegyvidéki Református Egyházközség tagja voltam, együtt nőttem fel az ifiben a gyülekezet sok jelenlegi tagjával, itt konfirmáltam, itt esküdtünk feleségemmel, itt kereszteltük a lányainkat, és édesapám nyomdokaiba lépve 1990-től presbiterként szolgálok a gyülekezetben....

Olvasson tovább

dr. Székely István

1951. június 27-én születtem Becskeházán, az ?Abaúj-Torna vármegyei?, határszéli református kis faluban, ahol szüleim, nagyszüleim és a falu közössége hitre neveltek és itt is konfirmáltam. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányaim (Közgazdasági Egyetem), az életkezdő, családfenntartó, de egyúttal szocialista-ateista elvi alapokon nyugvó munkahelyek (Fővárosi Tanács, OTP, Pénzügyminisztérium), a nagyvárosi életforma sok kísértését...

Olvasson tovább

Ónodi Szabó Sándor

Ónodi Szabó Sándor vagyok, jelenleg kertész-tanárként egy szakiskolában enyhén sérült diákokat oktatok kertfenntartásra. Nős vagyok, feleségemet a gyülekezetben ismertem meg, s itt is kértük Isten áldását házasságunkra. Édesapám halála óta édesanyámmal élünk együtt. Szüleim református vallást gyakorló hívő emberekként nevelték gyermekeiket, így számomra is természetes volt, hogy kisiskolás koromtól a...

Olvasson tovább

dr. Szilágyi Sándor

Zalaegerszegen születtem, apám telekkönyvi bíró, anyám háztartásbeli volt. Szegeden konfirmáltam és érettségiztem. Utána a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karát végeztem 1959-ben. Végzés után a Beloiannisz Hiradástechnikai Gyárban helyezkedtem el, ahol tervezőmérnökként, majd fejlesztési vezetőként dolgoztam. 1992-től a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jogelődjéhez kerültem, ahol műszaki szabályozásl osztályvezetőként, majd döntőbiztosként...

Olvasson tovább

Körösényi András

Szüleim révén gyermekkoromtól kezdődően a budahegyvidéki református gyülekezetbe jártam, itt konfirmáltam. Házasságkötésünk óta feleségemmel, Gém Erzsébettel együtt ide járunk istentiszteletre. Itt volt gyermekeim keresztelője, itt konfirmáltak és itt is esküdtek. Unokámat is itt kereszteltük. A reformátusság ? édesapám révén – családi örökség, számomra nemcsak vallásfelekezet, hanem hagyomány, kulturális örökség és...

Olvasson tovább

Körösényi Dániel

Keresztségtől kezdve a budahegyvidéki református gyülekezetbe tartozom, ahová már apai nagyapám, édesapám és fiatal korában anyai nagyapám is tartoztak. Itt konfirmáltam, gyermekeim itt részesültek a keresztség sákramentumában. Keresztyén neveltetést kaptam, s külön öröm számomra, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán, azon belül is a Kommunikációtudományi Tanszéken dolgozhatok. A...

Olvasson tovább

Elekné Magyari Zsuzsanna

Fiatal felnőtt koromban nagy szerelmi csalódás ért, ezért a testvéremmel, aki az akkori ifi tagja volt, elmentem az egyik alkalomra és ott ragadtam. Szépen lassan átformálódott az életem, és egy idő után azt éreztem, hogy ide tartozom. Konfirmáltam és megkeresztelkedtem húsz évesen. Református lettem. Büszkén elköteleződtem. Megházasodtam, négy szép gyermekünk...

Olvasson tovább

Horváth Géza

Szüleim és neveltetésem révén. Bár édesapám, mint gimnáziumi tanár a Papp János-érában nem járhatott templomba – ő egyébként a kunszentmiklósi Református Baksay Sándor Reálgimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait -, édesanyám rendszeresen járt a veszprémi gyülekezetbe, és bennünket, nővéremmel együtt már korán járattak gyermekistentiszteletre. Veszprémben konfirmáltunk dr. Nagy Tibor lelkészsége alatt. Családom...

Olvasson tovább