Konfirmációi fogadalom

Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla? Felelet: Kijelentem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hőséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Felelet:...

Olvasson tovább

Házassági eskü

Én, ?, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy ?-t, / akinek most Isten színe előtt / kezét fogom/kezén vagyok, / szeretem. / Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá / Isten törvénye szerint feleségül. / Hozzá hű...

Olvasson tovább

Keresztelői adatlap

KERESZTELÉSI ADATLAP                                                          BP. BUDAHEGYVIDÉKI REF. EGYHÁZKÖZSÉG     A KERESZTELÉS IDEJE……………………………………………………………………………………………………………………….   A  MEGKERESZTELENDŐ   VEZETÉKNEVE   ………………………………………………………………………………………………….. KERESZTNEVE   ………………………………………………………………………………………………….. SZÜLETÉSI HELYE…………………………………………….. IDEJE……………………ÉV………………………HÓ……….NAP...

Olvasson tovább

Esküvői adatlap

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET     AZ ESKÜVŐ IDEJE………………………………………………………..?…..     HELYE   ……………………………………..?. A POLGÁRI HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE…………………………………..     HELYE   ………………………………………….   A VŐLEGÉNY   NEVE………………………………………………………………………………………………….. CSALÁDI ÁLLAPOTA………….. SZÜLETÉSI HELYE…………………………………………………………………………….. IDEJE…………………………………. VALLÁSA…………………….. KONFIRMÁLT-E………………….?…………………… FOGLALKOZÁSA…………………. LAKÁSA……………………………………………………………………………………………… TELEFON……………………………. E-mail: ??????????????????????????????????????????. ÉDESAPJA NEVE…………………………………………………………..VALLÁSA……………………. ÉDESANYJA NEVE……………………………………………………….VALLÁSA…………………….   A MENYASSZONY   LÁNYKORI NEVE ???????………………?……………………………. CSALÁDI ÁLLAPOTA …….???… FÉRJEZETT NEVE?????????????????????????????????????. SZÜLETÉSI...

Olvasson tovább

Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni...

Olvasson tovább