Vasárnap délelőtt úrvacsorával

Úrvacsorás istentiszteleti liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (szószék) ↑    Fennálló ének ↓    Hirdetések ↓    Derekas ének ↑    Fohász ↑    Lekció ↑    Imádság ↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↓    Ráfelelő ének ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg...

Bővebben

Gyászolók istentisztelete

Gyászolók istentiszteletének liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (szószék) ↑    Fennálló ének: 90/1-2 ↓    Derekas ének ↑    Imádság ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↓    Ráfelelő ének: 401/5 ↓    Elhunytak neveinek felsorolása ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a...

Bővebben

Templomi temetés

Templomi temetési istentisztelet liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Apostoli köszöntés (úrasztala) ↑    Fennálló ének: 90/1-2 ↑    Textus ↓    Igehirdetés ↑    Imádság ↑    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a...

Bővebben

Esküvő

Esküvői liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ↑    Bevonulás ↑    Köszöntés ↑    (Ének) ↑    Fohász ↑    Igeolvasás ↓    Igehirdetés ↑    Házassági eskü: Én, …, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy …-t, / akinek most Isten...

Bővebben

Keresztelői fogadalom (gyermekkeresztség)

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek: Akarjuk. Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?...

Bővebben

Konfirmációi fogadalom

Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla? Felelet: Kijelentem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hőséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Felelet:...

Bővebben

Házassági eskü

Én, …, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy …-t, / akinek most Isten színe előtt / kezét fogom/kezén vagyok, / szeretem. / Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá / Isten törvénye szerint feleségül. / Hozzá hű...

Bővebben

Keresztelői adatlap

KERESZTELÉSI ADATLAP                                                          BP. BUDAHEGYVIDÉKI REF. EGYHÁZKÖZSÉG     A KERESZTELÉS IDEJE……………………………………………………………………………………………………………………….   A  MEGKERESZTELENDŐ   VEZETÉKNEVE   ………………………………………………………………………………………………….. KERESZTNEVE   ………………………………………………………………………………………………….. SZÜLETÉSI HELYE…………………………………………….. IDEJE……………………ÉV………………………HÓ……….NAP...

Bővebben

Esküvői adatlap

BUDAHEGYVIDÉKI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET     AZ ESKÜVŐ IDEJE………………………………………………………..……..     HELYE   ……………………………………..…. A POLGÁRI HÁZASSÁGKÖTÉS IDEJE…………………………………..     HELYE   ………………………………………….   A VŐLEGÉNY   NEVE………………………………………………………………………………………………….. CSALÁDI ÁLLAPOTA………….. SZÜLETÉSI HELYE…………………………………………………………………………….. IDEJE…………………………………. VALLÁSA…………………….. KONFIRMÁLT-E………………….……………………… FOGLALKOZÁSA…………………. LAKÁSA……………………………………………………………………………………………… TELEFON……………………………. E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. ÉDESAPJA NEVE…………………………………………………………..VALLÁSA……………………. ÉDESANYJA NEVE……………………………………………………….VALLÁSA…………………….   A MENYASSZONY   LÁNYKORI NEVE …………………………………………………………………. CSALÁDI ÁLLAPOTA …….………… FÉRJEZETT NEVE…………………………………………………………………………………………………. SZÜLETÉSI...

Bővebben