Vasárnap délelőtt

Istentiszteleti liturgia vasárnap délelőtt Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (szószék) ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Ráfelelő ének ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a...

Olvasson tovább

Vasárnap este

Istentiszteleti liturgia vasárnap este Budahegyvidéki Református Gyülekezet gyülekezeti terem   ?    Apostoli köszöntés ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Imádság ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,...

Olvasson tovább

Vasárnap délelőtt kereszteléssel

Istentiszteleti liturgia kereszteléskor Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (úrasztala) ?    Fennálló ének ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Keresztelési ének: 329/2 (keresztelendők az úrasztala elé állnak) ?    Szereztetési ige ?    Keresztelési igehirdetés ?    Keresztelési kérdések Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a...

Olvasson tovább

Vasárnap délelőtt úrvacsorával

Úrvacsorás istentiszteleti liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (szószék) ?    Fennálló ének ?    Hirdetések ?    Derekas ének ?    Fohász ?    Lekció ?    Imádság ?    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása) ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Ráfelelő ének ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg...

Olvasson tovább

Gyászolók istentisztelete

Gyászolók istentiszteletének liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (szószék) ?    Fennálló ének: 90/1-2 ?    Derekas ének ?    Imádság ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Ráfelelő ének: 401/5 ?    Elhunytak neveinek felsorolása ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a...

Olvasson tovább

Templomi temetés

Templomi temetési istentisztelet liturgiája Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Apostoli köszöntés (úrasztala) ?    Fennálló ének: 90/1-2 ?    Textus ?    Igehirdetés ?    Imádság ?    Miatyánk Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a...

Olvasson tovább

Esküvő

Esküvői liturgia Budahegyvidéki Református Gyülekezet   ?    Bevonulás ?    Köszöntés ?    (Ének) ?    Fohász ?    Igeolvasás ?    Igehirdetés ?    Házassági eskü: Én, ?, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy ?-t, / akinek most Isten...

Olvasson tovább

Keresztelői fogadalom (gyermekkeresztség)

Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek: Akarjuk. Ígéritek-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?...

Olvasson tovább

Konfirmációi fogadalom

Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla? Felelet: Kijelentem. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hőséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek? Felelet:...

Olvasson tovább