Az Istennél semmi sem lehetetlen

A sepsiszentgyörgyi testvérgyülekezetünk küldte az alábbi beszámolót:

A Gyöngyvirág utcai Református Egyházközség a város legfiatalabb gyülekezete. A másik három gyülekezetből választották le, és 2005-ben Egyházkerületi határozattal alakult meg. Lélekszám: 1840. Egy évre a megalakulás után a gyülekezet használatba kapta az Erdélyi Református Egyházkerülettől a Keresztyén Ifjúsági Házat, és itt kezdődhetett el a közösség építése. Az itt található imaterem 180 férőhelyes, és alkalmas terem állt rendelkezésre a különböző kis csoportok számára. 2007-től a gyülekezet lelkipásztora a komandói születésű Bancea Gábor. A gyülekezet főgondnoka Domokos Ferenc, gondnoka Sipos Zoltán. A Presbitérium már akkor megfogalmazta, hogy Isten segítségével templomot kíván építeni a közvetlen szomszédságban, arra gondolva, hogy majd az épületek együtt szolgálják a közösség építését, megerősödését.
A 400 férőhelyes templom terveit a Kós Károly és Ybl Miklós díjas Zakariás Attila építész készítette el. Ünnepélyes alapkőletételre került sor 2011. augusztus 28-án, Újkenyér ünnepén. A gyülekezet az első perctől folyamatosan adakozott, és segítséget kaptunk a város testvérgyülekezeteitől, az Egyházmegye közösségétől. A kivitelezést az első években az Eurohouse cég végezte, de a későbbiekben csatlakoztak a különböző munkálatokra szakosodott cégek: Secoplan, Tódor SRL, IbaWood és mások. Az építést támogatták: Magyarország Kormánya, Városi Önkormányzat, Megyei Önkormányzat, Kultuszminisztérium Bukarest, Sepsi Református Egyházmegye, cégek és intézmények. Az építkezés költségei megközelítik a 4 millió lejt. Külön köszönetet érdemel a város polgármestere Antal Árpád András, mert az általa vezetett Önkormányzat az összköltség 30%-át biztosította az építéshez. Az Illyefalvi Református Egyházközség adományozta azt a nyolc regiszteres orgonát, melyet korábban a Hollandiai Marienburgh közösségtől kaptak.
Az építkezés több szakaszban történt. 2014-ben a gyülekezet két harangot öntetett Székelyudvarhelyen Lázár Imre öntődéjében. Előretekintve a jubileumi évre az egyik harang (450 kg) a Reformáció 500 nevet kapta, a másik harangot (210 kg) Kálvin János reformátor emlékére öntötték. A harangokat a 2015. április 25-én tartott ünnepélyen áldották meg és költöztették be az akkor még félkész toronyba. 2015 júliusában került helyére a toronysisak.
Nagy összefogással, az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával, a Magyar Kormány hathatós támogatásával a templom építését 2017 augusztusában fejezték be, és Újkenyér ünnepén, hat évvel az alapkőletétel után ünnepélyes körülmények között szentelte fel Ft. Kató Béla püspök. A gyülekezet éveken keresztül imádkozott ezért, és megsegített a Mindenható Isten: ?Urunk, kérünk adj tehetséget, testi és lelki erőt, hogy közösségünket és templomunkat a te dicsőségedre felépíthessük? Ámen.