Hiszek Jézus Krisztusban

Szalai Norbert hitvallása

Hiszek Jézus Krisztusban aki nevében hordozza sorsát, hiszen nevének jelentése megváltó és felkent. A felkenés rá, mint legfőbb prófétára, legfőbb papra, és legfőbb királyra vonatkozott. Messiásként túlszárnyalta az emberek elvárásait, hiszen emberként várták, de ő több volt, mint ember, mivel a Szentlélektől fogant. A messiástól azt várták az emberek, hogy a zsidó népet szabadítsa meg, de ő mindegyik népet megszabadította. Azt várta a nép, hogy a földi elnyomás alól szabadítsa meg őket, de ő a bűneink alól szabadított meg minket. Ő Isten titka, de földi létének volt célja, hiszen megváltott minket bűneink alól.
Hiszem, ahogy Krisztus életének is, úgy minden ezen a földön élő ember életének is van célja, de fényes úton, tiszta ösvényen csak Isten segítségével járhatunk. Így Isten igéjét, Jézus példáját követve mi is meglelhetjük utunkat, életünk célját.